More Info - DLALA MILA

Product => AFRIKAANS or ENGLISH

 

  • Aktiwiteite het betrekking op die kind van ouderdom 0 tot 5 jaar. 
  • Bevat aktiwiteite wat die kind as geheel ontwikkel.  Aktiwiteite word in die volgende kategorieë opgedeel: groot-motoriese ontwikkeling, visuele persepsie, fyn-motoriese ontwikkeling, ouditiewe persepsie, taalontwikkeling, wiskundige ontwikkeling en geloofsvorming.
  • ‘n Goeie uitleg word gebied, met elke kategorie wat in ‘n ander kleur aangedui word. Dit help die gebruiker om te sien watter aktiwiteit watter aspek van ontwikkeling bevorder.
  • Die ouer kind se ontwikkeling word in ag neem deur aktiwiteite in te sluit wat wiskundige opvoeding en ruimtelike orientasie bevorder.
  • So min as moontlik hulpmiddels word benodig om ‘n kind te leer, dit bevorder kommunikasie sowel as ‘n hegte band met die kind.
  • Kan agter aan ‘n deur opgehang word, wat dit maklik toegangklik maak, dit verhoed dat die inligting nie in die boekrak verdwyn nie. Die aktiwiteitskaarte kan ook afsonderlik opgeplak word.
  • Idees bevat ‘n kreatiewe vertrekpunt wat kan dien vir die ontwerp van eie of ander aktiwiteite.

 

 • Activities focus on the development of the child holistically from 0-5 years. The activities, developing each aspect of the child is, clearly indicated. (Ex: visual perception).
 • Ideas can act as a springboard for the creative designing of new, altered and adjusted activities for the children.
 • Caregivers, teachers and parents can see what aspect of development is being promoted by which activity.
 • Each aspect of development has been colour-coded.
 • As the child gets older, Maths education and spatial orientation activities are incorporated.
 • Exciting layout and easy to work with.

Product Images:

Back to Shop