More Info - A+ Lees / Reading

INHOUD:

- Ek leer Lees;

- Woordraai;

- Oogoefeninge;

- Leesoefeninge;

- Spoedlees.

 

CONTENTS:

- I learn to read;

- Spot the Word;

- Eye exercises;

- Reading exercises;

- Speed reading.


Product Images:

Back to Shop