More Info - Seewêreld Avonture

Seewêreld Avonture is ontwikkel om kinders op 'n kreatiewe wyse te stimuleer terwyl hulle speel. Hierdie program bestaan uit verskeie onderafdelings wat elk gemik is op die ontwikkeling van 'n spesifieke vaardigheid.
 
Elke aktiwiteit bestaan uit verskeie moeilikheidsvlakke wat kinders die geleentheid bied om teen hul eie tempo te vorder na gelang van hulle individuele vaardighede.

Visuele en ouditiewe leiding en vergoeding (wanneer die kind 'n aktiwiteit korrek voltooi) maak die program besonders kindervriendelik. Dit motiveer hulle om voort te gaan en vaardighede te bemeester waarmee hulle tans moontlik probleme ondervind. Dit alles terwyl hulle heerlik saamspeel met verskeie karaktertjies in hierdie seewêreld vol allerhande wonderlike avonture.

 
Leer-areas wat aangespreek word:
 • Visueel-konseptuele vaardighede
 • Visuele diskriminasie
 • Visuele opvolging en sluiting
 • Visuele en ouditiewe geheue
 • Visuele analise en sintese
 • Visuele waarneming en onderskeid
 • Kleur- en vorm herkenning met konstantheid
 • Perseptuele konstantheid
 • Voorgrond/agtergrond herkenning
 • Wiskundige konsepte en herkenning
 • Konsentrasie en Assosiasie
 • Ruimtelike vaardighede
 • Probleemoplossing
 • Redeneringsvermoeë
 • Besluitneming
 • Taalvaardigheid en die alfabet
 • Hand-oog koordinasie
 • Klassifikasie ens.
Stelselvereistes: 500 Mhz prosesseerder, MS Windows 2000, SP4 of XP, 256MB Ram, 800 x 600 16 bit skerm, cd-rom, klankkaart.
 
 

 

 

 


Product Images:

Back to Shop