More Info - XiTeach Laerskool Wiskunde - Gr.1-7

Hier is slegs 'n paar van die voordele van die program:

  • Wys vir u watter gedeeltes van die werk nog nie bemeester is nie.
  • Stel outomaties 'n leer-skedule vir jou kind op.
  • Gee gedetaileerde vorderingsverslae.
  • Hoë standaard en kurrikulum gebaseerd.
  • Interaktiewe aanbieding met klank.

Wees 'n Wiskunde Wenner met XiTeach - 'n geïntegreerde leersisteem wat in Suid-Afrika ontwikkel is. XiTeach is daarop gemik om wiskundige beginsels en vaardighede by die leerder vas te lê, probleemareas te identifiseer en te bemeester. 

Huiswerkmodule: XiTeach bied aan die leerder/opvoeder/ouer/ die keuse om spesifieke oefeninge saam te stel uit die onderwerpe soos gelys, wat die leerder dan vir huiswerk doen of vir 'n toets voorberei. 

Getalle

Aftrek

Deling

Desimale Getalle

Woordprobleme

Tyd

Persentasie

Eweredigheid

Data

Spoedtoetse (Kombinasies en Tafels). 

Help My-Module: XiTeach verduidelik die basiese wiskundige beginsels van die verskillende onderwerpe d.m.v visuele skyfies en modelinge kommentaar. 

Administrasie-Module: Hierdie module word gebruik om inligting in die program te organiseer en te verander o.a leerder / opvoeder / klasbesonderhede.Die wagwoord kan verander word, huiswerk kan saamgestel word en verskillende verslae kan gedruk word. 

Die leerder se uitslae in die assesserings-en leermodule, oefeningmodule en huiswerkmodule kan gedruk word om die leerder se vordering te monitor.

 

Ontsluiting van die program: 

Telefonies of via die internet. Volg die instruksies op jou rekenaarskerm wanneer jy die sagteware laai. Telefoniese aktivering van die programme geskied 8h30 tot 18h30.

 

Stelselvereistes: 
Windows 95b, 98, 98se, ME, Pentium 100 prosesseerder, 32 MB RAM, 300 MB Harde Skyf Spasie, 800 x 600 Skerm Resolusien, Enige Window-versoenbare klankkaart, 4x cd rom.
Windows XP, Windows 7

 


Product Images:

Back to Shop