More Info - Woel met Wiskunde Graad 8-12

Hierdie merkwaardige program lei jou kind stap vir stap deur die hoërskool wiskunde sillabus. Die program bevat nie net Algebra nie, maar ook Trichonometrie, Driehoeksmeetkunde, Calculus, Saamgestelde Rente en Analitiese Driehoeksmeetkunde.

Oorgenoeg verwysings en voorbeelde:

  • 'n Ten volle uitgewerkte oplossing vir elke enkele vraag. Die oplossing van 'n vraag is eers beskikbaar nadat die leerling ten minste probeer het om die som te doen. Indien die leerling 'n som opgelos het deur van die hulpfunksie gebruik te maak, sal die punte wat hy vir die probleem ontvang, dienooreenkomstig aangepas word.
  • 'n Wetenskaplike sakrekenaar met trichonometriese funksies en logaritmes is ingesluit in die program.
  • Die program sal dan kan aandui of die stappe wat gevolg is om die probleem op te los korrek gedoen is of nie. Indien dit nie korrek gedoen is nie, sal die program aandui waar die probleem lê.
  • Gebruik die trichonometriese hulpfunksie om die grafieke van funksies soos sin, cos en tan te teken.
  • Die leerling kan smiddae na skool sy algebra huiswerk se probleme op die rekenaar insleutel.  Gebruik dus die 'Veeltermkunsies' om jou huiswerk te kontroleer. Tik die vraag op die eerste reël soos wat dit in die teksboek voorkom . Druk die afpyltjie en begin om die vraag op te los. Die program sal enige foute in jou bewerkings uitwys. Hierdie hulpfunksie is iets waarsonder geen hoërskoolleerling kan bekostig om te wees nie!!!
  • 'n Unieke eienskap van Woel met Wiskunde Graad 8-12, is die feit dat die program Vrye Formaat Algebra bevat. Die program sal dus enige wiskundig korrekte antwoord aanvaar.  

 

Dit maak nie saak watter metode deur die leerling gebruik is nie - die program sal die verkeerde  stap uitwys. Die werksarea is ook geskik om trigonometriese bewerkings te doen. 

'n Puntestelsel stel die ouer/onderwyser in staat om die kind se vordering te monitor. Die punte kan gedruk word.

Die Skoolweergawe: Hierdie weergawe kies vlakke volgens verskillende ikone en het 'n afsonderlike administrasieprogram wat skole in staat stel om punte van 'n onbeperkte aantal leerlinge te hou.

Stelselvereistes:

200 mhz prosesseerder, 64 Meg RAM, 200 Meg Harde skyf spasie, Windows 98/2000/ME/XP/Vista, Skerm resolusie 800x600, 16 bit kleure

Product Images:

Back to Shop