More Info - Prosper Studiesisteem

Verbeter jou studie-ervaring.

Die Prosper Studiesisteem is nie 'n kursus nie. Deur bloot na die cd's te luister terwyl jy studeer help jy jou brein om sy potensiaal meer effektief aan te wend.

Die musiek op die cd's is so saamgestel dat dit die patrone van die elektriese golwe in jou linker- en regterbrein sinchroniseer - wat dan noodwendig aanleiding gee tot 'n verbeterde en meer suksesvolle studie-ervaring. Die kombinasie van klankpatrone op die cd bring jou brein in 'n meer gefokusde, heel-brein staat wat jou studieproses vergemaklik en meer effektief maak. Dit help jou dus om:

  • stres te verminder

  • beter te konsentreer

  • beter te memoriseer

  • makliker inligting te herroep

  • jou brein te 'herlaai' en

  • om rustig te slaap.

Die Prosper Studiesisteem bevat die volgende oudio-programme:

Beta-Fokus: Luister hierna wanneer jy begin en terwyl jy studeer. Dit vergemaklik bevorder maksimum konsentrasie.

Alpha-Geheue: Hierdie gedeelte van die program help jou om inligting makliker te memoriseer en te herroep. Dit bevorder ook kreatiwiteit. Luister hierna wanneer jy jou werk klaar deurgegaan het - met ander woorde nadat jy na die Beta-fokus gedeelte van die program geluister het. Ideaal om inligting in jou geheue vas te lê.

Recharge: Jou brein benodig 'n ruskansie gedurende tye van intense konsentrasie. Hierdie gedeelte van die cd verleen 30 minute van intense ontspanning. Dit verminder ook stres en laat jou vervris en energiek voel.

Sleepstart: Wanneer jy nodig het om te slaap maar wakker lê weens kommer of opwinding, sal hierdie program jou help om rustig aan die slaap te raak.

Brainstorm: Moet jy nuwe idees of oplossings vind vir probleme? Die Brainstorm program help hiermee.


Product Images:

Back to Shop