Shop

Big Boet: Graad 0-1

R 550

logo
PRIMARY SCHOOL / LAERSKOOL
Quantity: 

Basiese vaardigheidsprogram wat u kind voorberei vir die primêre opvoedingsfase. Daar is honderde oefeninge in elke afdeling wat u kind sonder hulp kan bemeester en genoegsame uitdagings stel wat outomaties vlakgewys die moeilikheidsgraad aanpas soos u kind vorder. As 'n beloning op prestasie.

Read More

Big Boet Graad 2-3

R 550

logo
PRIMARY SCHOOL / LAERSKOOL
Quantity: 

26 Programme om u kind se vaardighede en konsenstrasie te stimuleer en te ontwikkel. Geskoei of bewese leermetodes wat jou kind sal help om 'n selfstandige en selfgerigte leerder te word deur die ontwikkeling van alle fasette van leervaardighede

Read More

XiTeach Laerskool Wiskunde - Gr.1-7

R 3990

logo
PRIMARY SCHOOL / LAERSKOOL
Quantity: 

Die enigste Wiskunde program wat outomaties jou kind toets en evalueer sodat jy as ouer presies weet op watter vlak hy/sy tans funksioneer.

Read More

Big Boet Junior - Grade 0-1

R 550

logo
PRIMARY SCHOOL / LAERSKOOL
Quantity: 

A basic skills development programme to prepare your child for the primary educational phase. Hundreds of challenging exercises in each section which your child can master on their own. The level of difficulty is automatically controlled and adjusts to your child's performance. As an incentive on good performance, a bonus game, is unlocked to stimulate your child's thinking and concentration.

Read More

Big Boet, Grade 2-3

R 550

logo
PRIMARY SCHOOL / LAERSKOOL
Quantity: 

Based on proven methods that will help your child to become an independent and self-directed learner through the development of various facets of learning skills. It contains hundreds of exercises at five levels of difficulty. The programme is controlled by an  'adaptive' learning system and is adjusted automatically as your child improves.

Read More

Kids CD'S Bondel/Bundle - Afrikaans and English

R 990

logo
PRIMARY SCHOOL / LAERSKOOL
Quantity: 

An extremely popular and useful range of cd's that assists with those projects and assignments that just never seem to end! Doing research has never been this much fun!

Read More

A+ Spelling

R 550

logo
PRIMARY SCHOOL / LAERSKOOL
Quantity: 

Ouderdom: 3 jaar – 13 jaar

Taal:           Tweetalig 

‘n Goeie program om addisionele oefening te verleen vir spelling. Geskik vir leerders vanaf 3-13 jaar.

Read More

A+ Lees / Reading

R 550

logo
PRIMARY SCHOOL / LAERSKOOL
Quantity: 

Ouderdom: 3 jaar – 13 jaar.

Taal:           Tweetalig

 

Goeie program om basiese leesvaardighede te ontwikkel. Geskik vir leerders vanaf 3-13 jaar.

Read More

Afrikaans TAAL

R 3990

logo
PRIMARY SCHOOL / LAERSKOOL
Quantity: 

Taal:                 Afrikaans TAAL

Ouderdom:       Gr. 3-8 & Gr. 7-12

 

'n Sillabus-gebaseerde interaktiewe Afrikaanse taalprogram vir eerste en tweede taal leerlinge wat opgedeel in 2x CD’s:

  • Gr. 3-8;

  • Gr. 7-12

 

Hierdie Afrikaanse Taalleerprogram bied die kind die geleentheid om al die Taalreëls te leer en te verstaan, met genoegsame voorbeelde & leerstof.  Die ouer kan as die ‘Opvoeder/Onderwyser’ self die assesering opstel & spesifieke lesse uitwerk vir die dag – andersins kan net verskillende afdelings gekies word om die kind te evalueer.  Daar is ekstensiewe hoeveelheid Oefeninge waarvolgens die leerling se begrip van die werk getoets mee word. ‘n Rekord word gehou en kan uitgedruk word.

 

Hierdie program beskik oor ‘n enorme hoeveelheid Leermateriaal – oor die 900 bladsye – wat uitgedruk kan word!

Read More