Shop

Kids Tech Sleutelbord

R 550

logo
Pre-School \ Voorskool
Quantity: 

Die sleutelbord help jong kinders om rekenaars ten volle te geniet en te benut!  Die groot sleutels & kleur-kodes maak tik sommer baie pret.

Read More

Seewêreld Avonture

R 4990

logo
Pre-School \ Voorskool
Quantity: 

Persepsuele vaardighede vorm die basis van leer. Seewêreld Avonture is ontwikkel om kinders op 'n kreatiewe wyse te stimuleer terwyl hulle speel. Hierdie program bestaan uit verskeie onderafdelings wat elk gemik is op die ontwikkeling van 'n spesifieke vaardigheid.

Read More

Sea World Adventures

R 4990

logo
Pre-School \ Voorskool
Quantity: 

Perceptual skills lay the foundation for future learning. Sea World Adventures has been developed to stimulate children in a creative manner while they are playing. This programme consists of several subsections, each of which is aimed at the development of a specific skill.

Read More

Kids Tech Keyboard

R 550

logo
Pre-School \ Voorskool
Quantity: 

The Computer Keyboard that help children to enjoy their computers to the fullest.

Read More

DLALA MILA

R 650

logo
Pre-School \ Voorskool
Quantity: 

Product is available in ENGLISH.

The product is a Flip Chart that you can hang behind the door, or on a wall:

Produk kom voor in AFRIKAANS.

Die produk is 'n Flip Tabelkaart wat jy agter jou deur kan hang, of teen die muur. 

 

Read More